Beh na Malinné, 13.10.2019, nedeľa

Beh na Malinné 2019 13.10.2019, nedeľa

Usporiadateľ

Hlavný usporiadateľ: Róbert Kolár, Ľubomír Kubáň, Tomáš Gazdarica, OZ Ružomberok v pohybe
Podporný tím: AVESTAV, s.r.o.

Štart

štart pretekov deti, žiaci o 10:00 parkovisko Hrabovo 554 m.n.m.
štart pretekov trate dlhá, krátka o 11:00 parkovisko Hrabovo 554 m.n.m.

Propozície

Trasa DLHÁ
(červená)

Cieľ konečná stanica sedačky, 1203 m.n.m. Prevýšenie, 638 m, dĺžka 3,86 km
Zjazdovkou od parkoviska Hrabovo popri Chate Dária, popri sedačkovej lanovke do konečnej stanice sedačkovej lanovky podľa priloženej mapy.

Trasa KRÁTKA
(žltá)

Cieľ Chata Dária, 945m.n.m. Prevýšenie, 390 m, dĺžka 2,52 km
Zjazdovkou od parkoviska Hrabovo ku Chate Dária, podľa priloženej mapy.

Trasa DETI, ŽIACI

Štart a cieľ na parkovisku Hrabovo o dĺžke 50, 100, 400, 800 a 1200 metrov,
s malým prevýšením a beží sa v blízkosti štartu a cieľa po asfaltovej ceste, tráva, štrk.

Označenie

Trať bude vyznačená. Povrch trate Zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník

Registrácia

Online registrácia bude môžete vykonať tu.
Ukončenie online registrácie bude dňa 12. 10. 2019 o 20:00.
Prihlásenie možné aj v deň pretekov od začatia prezentácie – t.j. od 8:00 do 9:00

Štartovné

Pri ONLINE registrácii je štartovné ZDARMA pre všetky kategórie.
Pri registrácii v deň pretekov výška štartovného 3 € pre všetky kategórie a platí sa pri prebratí štartového čísla.
Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane hobby kategórie štartovné neplatia.
Pre každého pretekára bude pripravené občerstvenie a pitný režim v priestore štartu a cieľa.

Číslo

Všetci pretekári si preberú štartovné čísla na prezentácii pretekov od 8:00 do 9:30. Pri prezentácii pretekár dostane štartové číslo, ktoré je povinný mať počas celého preteku na hrudi.

Štart

Hromadný štart pre všetkých pretekárov
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba

Kategórie pre beh:

Kategórie pre Trasu Dlhá:
Hoby bežci 1900-2019
Hoby bežkyne 1900-2019
Dorastenky 2002 - 2003
Dorastenci 2002 - 2003
Juniori 2000 a ml.
Juniorky 2000 a ml.
Ženy 1985 a ml.
Ženy 1970 - 1984
Ženy 1960 - 1969
Ženy 1959 a st.
Muži 1980 a ml.
Muži 1970 - 1979
Muži 1960 - 1969
Muži 1950 - 1959
Muži 1949 a st.

Kategórie pre Trasu Krátka:
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku
Dorastenci 2002 a ml.
Dorastenky 2002 a ml.
Muži 1959 a st.
Muži 1949 a st.
Ženy 1959 a st.

Ceny

Prví traja pretekári v kategóriách od kategórie deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu.

Protesty

Protest možno podať hlavnému rozhodcovi do 20 minút po vyvesení predbežných výsledkov. Vklad na podanie protestu je 10€. V prípade oprávnenosti protestu sa vklad vráti.

Informácie

https://www.facebook.com/behnamalinne
Tomáš Gazdarica, tel.: 0907 839 754

Program pretekov

08:00prezentácia pretekárov
10:00štart pretekov deti, žiaci
11:00štart pretekov trate dlhá, krátka
13:30vyhlásenie výsledkov
14:00ukončenie pretekov

Upozornenie

Prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia a pravidlá pohybu na tomto území.
Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a programu. Každý pretekár sa zúčastňuje  podujatia na vlastnú zodpovednosť.
Skracovanie alebo vybočovanie z trasy bude mať za následok diskvalifikáciu.

Mapa

Sponzori

AVESTAV, DOJAZD PUB, Liptovská potravinárska spoločnosť, s.r.o
Malinô Brdo Ružomberok PEKO HOLDING Adamsport outdoor eshop

Partner

REC&SHOT